BUĞDAY

Kapalı tohumlu ve tek çenekli olan buğday, dünyanın her yerinde en temel besin maddesi olan ekmeğin hammaddesidir.
İnsanların temel besin maddesi olduğu kadar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yemi olarak da kullanılmaktadır.
Buğday kullanım amacına göre kabuğu ile ya da kabukları soyularak çeşitli makinelerde öğütülebilmekte ve satışa sunulabilmektedir.
Buğday ülkemizde en çok çiftlik hayvanlarını beslemek amacı ile üretilmektedir.
Buğdayın hasadı yapıldıktan sonra geriye atık bir ürün olarak çıkan saman balyaları bugün pek çok çiftlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yemi olarak kullanılmaktadır.
Mısır, binlerce yıldan beri tarımı yapılan birkaç ender bitkiden biridir.
Anavatanı Amerika kıtası olup buradan Dünya’nın her yerine yayıldığı bilinmektedir.
A.B.D’ nin New Mexico eyaletinde yapılan arkeolojik kazılarda, kayalardan oluşmuş barınaklarda ve mağaralarda bulunan mısır taneleri ve mısır koçanı parçalarının yaklaşık 5000 yıllık oldukları tespit edilmiştir.
Öte yandan 1954 yılında, Meksika’nın başkenti Mexico City’ de yapılan arkeolojik kazılarda ise, toprağın 50-60 m derinliğinde, yaklaşık 7000 yıllık olduğu belirlenen mısır çiçek tozlarına rastlanmıştır.
Yabani mısır bugüne kadar bulunamadığı için, mısırın orijini ve tarihine ilişkin kesin bir bilgi elde edilememiş, bu konuda çeşitli teoriler üretilmiş ve hepsi de günümüzde hala tartışılmaktadır.

REFERANSLARIMIZ

info@barutticaret.com

ticaretbarut@gmail.com

(0-532) 137 11 62

(0-551) 410 15 80