MISIR

Mısır silajı özellikle süt hayvancılığı için ülkemiz koşulları için temel hayvan besleme kaynağı sayılmaktadır.
Hayvanların yeşil yemlere ulaşımı ancak küçük sürülerde ve yılın sayılı günlerinde mümkün olmaktadır.
Silaj yapımı, yıl boyunca yeşil yem ihtiyacının karşılanmasına olanak sağlar.
Dünya da ve ülkemizde en yaygın olarak kullanılan silaj, mısır silajıdır.
Bitkinin toprak üstü tüm kısımları değerlendirildiği için yüksek verim sağlanmaktadır.
Besinsel değerinin yüksek olması ve silaj yapımı için uygun olması, hayvanlar tarafından tercih edilmeleri ve ekonomik olmasından dolayı yaygınlığı her geçen gün artmaktadır.
Silaj için iyi bir mısır kaynağı son derece önemlidir.
Sonrasında bu besini fermantasyon (Turşulaştırma) yöntemi ile uzun süreli bir kaynak olarak depolayarak yıl boyunca kullanabiliriz.
Şunu belirtmeliyiz ki; kötü bir kaynak, kötü bir silolama uygulaması ile son derece pahalı ve sorunlu bir yem haline gelebilir.
Silaj maliyetleri hesaplanırken ‘’silaj firesi’’ muhakkak hesaplanmalıdır.
Silaj çukuruna hangi maliyet ile taze mısır doldurduğumuzun hesabı bizi yanıltacaktır.

REFERANSLARIMIZ

info@barutticaret.com

ticaretbarut@gmail.com

(0-532) 137 11 62

(0-551) 410 15 80